I webbpublicering skall Youtube, Vimeo, Thirdpresence eller Ruutu video URL:s användas direkt i verktygen.

Här kan du prova hur viedon beter sig genom att dra eller klistra in en video URL från Youtube, Vimeo, Thirdprecence eller Ruutu. På desktop kan vidospelningen starta automatiskt, det styrs i kod beroende på var videon visas. Prova beteendet genom att lägg atill &autoplay=1 i URL:n.